Reykjavik Diocese

Announcement from the Bishop David – Covid 19

(polski poniżej)

Dear Priests, Religious and all in our Diocese,

As we all know, the end of the Covid-19 epidemic is not yet in sight. A new regulation of the authorities on meeting restrictions will take effect on Wednesday, November 18th and will apply until December 9th. The church life and catechism in each parish depends on the situation in the parishes and is of course carried out in accordance with all disease control rules.

I sincerely ask all Priests to read public Holy Mass daily,  as well as to keep the churches open for individual worship and to be ready to distribute the Blessed Sacrament to individuals who come and ask for it. The same applies to the Sacrament of Confession.

Priests are asked to be willing to serve people in all difficulties.

I urge everyone to take this patiently.

May the merciful God protects us all and may his blessing come upon us.

Bishop David

Komunikat bpa Reykjaviku, Dawida Tencera.

            Patrząc na obecną sytuację nie przewidujemy szybkiego zakończenia trwającej epidemii COVID-19. Nowe rozporządzenia państwowe o zgromadzeniach publicznych wchodzą w życie 18 listopada i będą obowiązywać do 9 grudnia.

            Posługa duszpasterska i katecheza w parafiach będzie się odbywała według miejscowych warunków oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych.

Bardzo proszę wszystkich księży żeby odprawiali codziennie publiczną Mszę św, aby kościoły były otwarte do indywidualnej modlitwy i  by byli gotowi udzielać Komunii Świętej każdemu kto przyjdzie i o to poprosi. To samo dotyczy sakramentu spowiedzi. Proszę Kapłanów o gotowość służenia ludziom we wszelkich potrzebach a wszystkich wiernych o cierpliwość.

            Niech miłosierny Bóg chroni nas wszystkich a Jego błogosławieństwo spływa na nas.

Biskup David

Related Posts