Tilkynning Davids biskups vegna Covid19

Kæru prestar, reglufólk og allir í biskupsdæmi okkar
Eins og við vitum öll sér ekki enn fyrir endann á Covid-19 faraldrinum. Ný reglugerð yfirvalda um samkomutakmarkanir gildir til 12. janúar 2021. Kirkjustarfið og trúfræðslan í sóknunum tekur mið af aðstæðum á hverjum stað og fer að sjálfsögðu fram í samræmi við allar sóttvarnareglur.
Ég bið alla presta innilega að lesa opinbera heilagar messur daglega, að hafa kirkjurnar einnig opnar fyrir einkatilbeiðslu og vera tilbúna að útdeila altarissakramentinu einstaklingum sem koma og biðja um það líka utan messunnar. Það sama gildir um skriftasakramentið.
Prestar eru beðnir að vera reiðubúnir að þjóna fólki í öllum erfiðleikum.
Öllum er boðið að taka þessu með þolinmæði.
Miskunnsamur Guð verndi okkur öll og blessun hans komi yfir okkur.
Biskup David

Dear Priests, Religious and all in our Diocese,
As we all know, the end of the Covid-19 epidemic is not yet in sight. A new regulation of the authorities on meeting restrictions will apply until January 12, 2021. The church life and catechism in each parish depends on the situation in the parishes and is of course carried out in accordance with all disease control rules.
I sincerely ask all Priests to read public Holy Mass daily, as well as to keep the churches open for individual worship and to be ready to distribute the Blessed Sacrament to individuals who come and ask for it. The same applies to the Sacrament of Confession.
Priests are asked to be willing to serve people in all difficulties.
I urge everyone to take this patiently.
May the merciful God protects us all and may his blessing come upon us.
Bishop David

Komunikat bpa Reykjaviku, Dawida Tencera
Patrząc na obecną sytuację nie przewidujemy szybkiego zakończenia trwającej epidemii COVID-19. Nowe rozporządzenia państwowe o zgromadzeniach publicznych wchodzą w życie 18 listopada i będą obowiązywać do 12 stycznia.
Posługa duszpasterska i katecheza w parafiach będzie się odbywała według miejscowych warunków oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych.
Bardzo proszę wszystkich księży żeby odprawiali codziennie publiczną Mszę św, aby kościoły były otwarte do indywidualnej modlitwy i by byli gotowi udzielać Komunii Świętej każdemu kto przyjdzie i o to poprosi. To samo dotyczy sakramentu spowiedzi. Proszę Kapłanów o gotowość służenia ludziom we wszelkich potrzebach a wszystkich wiernych o cierpliwość.
Niech miłosierny Bóg chroni nas wszystkich a Jego błogosławieństwo spływa na nas.
Biskup David