Kaþólska kirkjublaðið er komið út!

Birt 18.01.19 í Fréttir og tilkynningar

Kaþólska kirkjublaðið er komið út!

annað tölublað ársins 2019 - fyrir MARS og APRÍL

Kaþólska kirkjublaðið MARS og APRÍL 2019

Eldri Kirkjublöð er að finna á vefsíðu kirkjunnar

----

Catholic Church Paper – Summaries for March and April 2019-Issue

1. In this issue we publish a pastoral letter of Bishop David on the personal calling of each of us, both for the priesthood and for religious life, as well as for our daily lives. We also publish a report written by Sister Selestina in Akureyri on the Day of Religious in our Diocese, which was held on February 5th this year.

2. We bring you a report on the group of young people from Iceland who went to Panama to take part in the WYD festivities with Pope Francis, January 22-27 of this year.

3. In our news from the World Church we have a short article about Sister Veronica Openibo from Nigeria, who recently addressed the conference in the Vatican on the protection of children within the Church, and another one on the situation of refugees in Calais, France.

4. We remember Fr. Hákon Loftsson, who would have been 100 years old on April 5th, 2019. He was a priest in Akureyri, Reykjavík and Stykkishólmur. We also remember a Dutch woman who died recently, Margareth de Zeeuw, or Sister Mikaela, as she was called when she was a Carmelite nun in Hafnarfjörður.

5. Apart from the announcements for Easter we bring you short reports from the different parishes, among those one on a recent meeting of Altar boys in the South-West region of Iceland. We also remind you of the collection for the Holy Land and the Lenten collection, which this year will benefit poor people in Uganda.

6. Finally, we bring you information on two planned pilgrimages, both in June of this year, one to Medjugorje and the other to Luxembourg.

-----

Streszczenie numeru marzec - kwiecień 2019

1.         W bieżącym numerze publikujemy list pasterski biskupa Dawida o Bogu, który nieustannie powołuje wzywając do wyłącznej relacji z nim poprzez życie kapłańskie lub zakonne. Publikujemy również raport napisany przez Siostrę Selestinę z Akureyri ze spotkania osób życia konsekrowanego, które odbyło się w naszej diecezji, 5 lutego tego roku.

2.         Młodzież z Islandii przedstawia nam relację ze swojego uczestnictwa w obchodach ŚDM z papieżem Franciszkiem, które odbyło w dniach 22-27 stycznia tego roku w Panamie.

3.         W dziale: „Wydarzenia z życia Kościoła w świecie” możemy przeczytać dwa krótkie artykuły. Pierwszy o Siostrze Veronice Openibo z Nigerii, która niedawno przemawiała na konferencji w Watykanie na temat ochrony dzieci w Kościele, a drugi na temat sytuacji uchodźców w Calais we Francji.

4.         Wspominamy księdza  Hákon Loftsson, który w dniu 5 kwietnia tego roku skończyłby 100 lat. Jako kapłan posługiwał w Akureyri, Reykjavíku i Stykkishólmur. Wspominamy także niedawno zmarłą siostrę Mikaelę (Margareth de Zeeuw) z Holandii, która była karmelitanką w Hafnarfjörður.

5.         Oprócz ogłoszeń na Wielkanoc, przedstawiamy krótkie sprawozdania z różnych parafii, w tym z niedawnego spotkania ministrantów z południowo-zachodniego regionu Islandii. Przypominamy również o corocznej zbiórce pieniędzy na utrzymanie grobu Pańskiego w Jerozolimie i jałmużnie wielkopostnej, którą w tym roku przekażemy na pomoc biednym w Ugandzie.

6.         Na koniec przedstawiamy informacje na temat dwóch planowanych pielgrzymek, jednej do Medziugorje i drugiej do Luksemburga.