Kaþólska kirkjublaðið er komið út!

Birt 18.01.19 í Fréttir og tilkynningar

Kaþólska kirkjublaðið er komið út!

3. tölublað ársins 2019 - fyrir MAÍ, JÚNÍ og JÚLÍ

LESIÐ HÉR: Kaþólska kirkjublaðið maí, júní og júlí 2019

Eldri Kirkjublöð er að finna á vefsíðu kirkjunnar

 ---------

Catholic Church Paper – Summaries for May-June-July 2019 Issue

1.      In this issue we publish a brief history of the Cathedral of Christ the King in Landakot, Reykjavík. In July there will be 90 years since it was consecrated. On July 28th, at 10.30 a.m., there will be a festive Mass on this occasion in the Cathedral to which all are heartily invited.

2.      In the beginning of June, we will commemorate the 30th anniversary of the visit of Pope St. John Paul II to Iceland in June 3-4, 1989. On Saturday, the 1st of June, at 6 p.m., there will be a festive Mass in the Cathedral on this occasion, celebrated by Bishop David and Piotr Libera, Bishop in Płock and Mirosław Milewski auxiliary Bishof of the same Diocese, followed by a concert of the highlander band “Watra” from Poland. The next day, Sunday 2nd of June, the main festivities will commence at 10.30 in Ásbrú, in the Church of St. John Paul II, where Bishop David and the Bishops from Poland will celebrate Mass in the presence of the Polish Ambassador and dignitaries from Poland. In the afternoon the Highlander Band will hold a concert. A book about the visit of St. John Paul to Iceland in 1989 will be published in Icelandic, English and Polish at the end of May, containing several articles and all of his speeches in Iceland, as well as many pictures.

3.      We bring you a report on the upcoming publication of a new Icelandic Hymnbook. The last one was issued in 1996, and it was only supposed to be used for a few years. So now, almost a quarter of a century later, the new book will hopefully be published this summer. The organist of the Cathedral, Márton Wirth, has been the driving force behind this endeavour. He has revised the material that had already been collected for this book and has also composed additional music where needed.

4.      In addition to the regular announcements we bring you short reports from the different parishes, and among these pictures of several confirmation ceremonies.

5.      Finally, we bring you information on the Focolare meeting (Mariapoli) June 27-30, and the annual pilgrimage to Maríulind, on July 10th, 2019.

----  --------------

Streszczenia numeru

1. W aktualnym numerze publikujemy krótką historię katedry Chrystusa Króla w Landakot, w Reykjaviku. W lipcu minie 90 lat od jej konsekracji. W związku z tym 28 lipca o godz. 10.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

2. Na początku czerwca będziemy obchodzić 30. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II na Islandii w dniach 3-4 czerwca 1989 r. W sobotę, 1 czerwca o godz. 18.00 będzie miała miejsce uroczysta Msza św. w katedrze, celebrowana przez biskupa Davida i Piotra Liberę, biskupa płockiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Po Mszy św. będzie miał miejsce koncert polskiej  kapeli góralskiej „Watra”. Następnego dnia, w niedzielę, 2 czerwca, odbędą się główne uroczystości. Rozpoczną się one o godz. 10.30 w Ásbrú, w kościele św. Jana Pawła II, gdzie biskup David i biskupi z Polski odprawią Mszę św. z udziałem Ambasadora RP, gości i parafian. Po południu kapela góralska zaprezentuje koncert dla mieszkańców Keflaviku. Pod koniec maja ukaże się także książka o wizycie św. Jana Pawła w Islandii w 1989 r. Zostanie opublikowana w języku islandzkim, angielskim i polskim i będzie zawierać kilka artykułów poświęconych wizycie, wszystkie przemówienia papieskie na Islandii, oraz liczne fotografie.

3. Informujemy także o zbliżającej się publikacji nowego śpiewnika kościelnego w języku islandzkim. Poprzedni został wydany w 1996 roku i miał być używany tylko przez kilka lat. Teraz, prawie ćwierć wieku później, zostanie wydana jego nowa, poprawiona wersja. Koordynatorem tego projektu jest organista naszej katedry Márton Wirth. Dokonał on przeglądu istniejącego materiału, który znajdzie się w nowej publikacji, skomponował także dodatkową muzykę tam, gdzie było to potrzebne.

4. Oprócz aktualnych ogłoszeń publikujemy także krótkie sprawozdania z wydarzeń parafialnych, a wśród nich zdjęcia z kilku uroczystości bierzmowania.

5. Na koniec przedstawiamy informacje na temat spotkania Focolare (Mariapoli) 27-30 czerwca oraz corocznej pielgrzymki do Maríulind, planowanej na 10 lipca 2019 roku.